افزودن نظر جدید

بسیارعالی میشه اگه این کواکسیال رو ارائه کنین.خودم کواک ۶۹۰فوکال روازفروشگاه شماگرفتم یعنی عالیه صدای واضح وپرتوان داره.ممنون میشم این کواکسیال رو هم موجودکنین