افزودن نظر جدید

خوبه ولی اصلا به درد سیستم نمیخوره متاسفانه
نقاط ضعف : 
  • خروجی ضعیف جهت سیستم