افزودن نظر جدید

سلام. در حد قیمت  و در مقایسه با هم رده های خودش  صدای قابل قبولی ازش خارج میشه