افزودن نظر جدید

واقعا هر چی از قدرت و کیفیتش بگم کم گفتم گرفتمش امروز و با ۸۱۶ کنوود بستمش یعنی غوغا میکنه من دو جفت کاپا ۱۱ دارم ک بیس رو از رو باند برداشتم فقط در حده خیلی کم فرکانی بیس رو از رو امپ دلربای ۸۴۰۰ باز کردم حریف قدرتش نمیشم و تو فکر اضافه کردن کامپونت ۶۰۹ جی بی ال هستم و قصد تعویض امپ ۸۴۰۰ به ۷۰۴ اینفینیتی دارم چون هیچی رو مثل اینفینیتی قبول ندارم واقعا محشره یک بار صدای کاپا ۱۱ رو گوش کنید بعد خودتون با ۷۱۸ و ۶۹۷۵ مقایسه کنید