افزودن نظر جدید

پایونیر اگر همچین قیافه ای داشت الان یه میلیون قیمتش بود، شانس اوردیم به این خوشگلی نیست حالا کیفیتش بماند.