افزودن نظر جدید

واقعا تا وقتی اینفینیتی رو تجربه نکنی صدا رو تجربه نکردی من دو جفت کاپا ۱۱ با ساب باکس پریموس ۱۲۰۰t رو دارم پخشمم هم ۹۴۵۰ پایونیر دو تا امپلی 8400 کنوود هم دارم از سیستمم خیلی راضیم ولی بد جور امپلی 704 اینفینیتی و این ساب چشمم رو گرفته هیچ صدای باندی رو ب کاپا ۱۱ ترجیح نمیدم فقط اینفینیتی و دیگر هیج