افزودن نظر جدید

اقای ماندگاری .منم همین مشکل رو داشتم از طریق ریست پشت پنل خم حل نشد فقط از طریق ریست کردن توی تنظیمات خود پخش مشکل من حل شد.توی تنظیمات پخش ایتم ریست رو زدم درست شد.