افزودن نظر جدید

آقای ماندگاری سلام. احتمال خیلی قوی فلش ویروسی داری. از من تقریبا همینطور شد ، فلش م ویروس داشت فرمت کردم خوب شد. امتحان کن. هیچ ویروسی نداشته باشه