افزودن نظر جدید

ای کاش خروجی های سیستمش 4 ولت بودن دیگه هیچی کم نداشت