افزودن نظر جدید

بنده به عنوان یه فروشنده فقط یه عیب میتونم بگیرم از سونی. اونم فیس و قیافه دستگاهاش هس که همه مدلاااشو به یه شکل میزنه. باید یه تفاوتی بین مدل پایینا و مدل بالاترا باشه دیگ