افزودن نظر جدید

یادش بخیر یه زمانی آشغال ترین هارو تولید میکرد که همیشه هد دستگاه خراب بود و پیغام no disk میداد