افزودن نظر جدید

دارم عاشق این پخش میشم. کاش بلندگوهای هلیکس رو هم زودتر موجود کنید که همه رو با هم بخریم.