افزودن نظر جدید

دنیا دنیا کیفیت هیچ پشیمانی تو خریدش نیست.
نقاط قوت : 
  • قدرت بیس زنی بالا
  • کیفیت و شفافیت صدا فوق العاده
  • تفکیک صدا حرف نداره.
نقاط ضعف : 
  • نداره