افزودن نظر جدید

خواستم بدونم دلیل اختلاف قیمتها شما با سایر محلهای پخش سیستم چیه؟