افزودن نظر جدید

دوست عزیز

سیستم شما سیستم کاملی است، می توانید آمپلی 846 و یا 845 کنوود برای سیستم خود بگیرید.

موفق باشید