افزودن نظر جدید

هنوز مردم دنباله 6975 هستن :| اونم نه سری اول. " v2  " سری اوالش جالب بود که متسفانه به این اسم بعضی از فروشنده ها به اسمه قدیمی نه فقط 6975  بلکه کلیه اجناسشونو قیدمی بروز می دهند 6975 قدیمی سوخته این بیشتره v2 می ارزه :| خوب یعنی چی الکی افتاده سره  زبون ها بخدا واژه قدیمی خوب نیست که باهاشو خوب بودنو جلوه می دن امپلی 800 تومان:|  در بهرام شاپ خریداری کردم 400ت همون برند , مدل را چرا 800 ت الکی قیدمیهه:| مگه 6975 ه  که قدیمی جدید داشته  باند  های جدید  کنود تو آبادان 700 تومانه سایت  بهرام شاپ 450 ت چون کلکی نداره قیمت شرکتی می ده آقای معضومیان . به همین دلیل کلی خرید از این سایت کردم