افزودن نظر جدید

خوساتم بدوونم کیفیت این باند چجوره ؟قدرت بیس و شفافیت صداش؟ با آمپلی 2400 پریمیر و یه جفت 718 چجوره؟