افزودن نظر جدید

با سلام و خسته نباشید  لطفا آمپ های تاندر هم بیاورید چون آمپ های بسیار خوب و قدرتمندی هستند . مرسی