افزودن نظر جدید

دوست عزیز کامران: این که ضبط با باندهای فابریکی ماشین انتخاب خوبی باشد صرفا مهم نیست و شما برای گرفتن صدای متفاوت باید همواره از پخشی استفاده کنید که امپ را ساپورت نماید. برای این امر نیز میتوانید پشت پخش را نگاهی بیاندازید و ببینید که پخش rca را ساپورت میکند یا خیر, معمولا تا 90 درصد پاسخ در مورد پخش های فابریکی منفی است. بنابراین با این تفاصیر و در رنج هزینه ای که بیان کردید: پخش x400 کنوود / باند 693.11 کاپا اینفینیتی / آمپ 4 کاناله 8400 را در نظر بگیرید. با توجه به پخش و آمپ نام برده میوانید در آینده و برای تکمیل سیستم یک ساب متناسب مانند mw12 مچ و یا 155 درگ استر را به کار گیرید و آن را به صورت کامل با آمپ 8400 درایو کنید. قطعا که صدای خروجی هم از نظر کیفیت و هم از ظر قدرت شما را راضی نگاه خواهد داشت.   موفق و پیروز باشید