افزودن نظر جدید

سلام ماشین منصندوقدارهست ضبط رو دارم سونی فابریک ماشین هست ضیط خوبی هست میخوام تا یک میلیون هزینه کنم چی =یشنهاد میدین که زاضی کننده باشه چون بی نهایت صدا برام ممهمه