افزودن نظر جدید

با سلام من قصد خرید یک بلندگوی بسیار خوب و یک آمپلی فایر متناسب با آن را دارم. بر اساس مطالعات و خوانده های من در سایتهای مختلف، بلندگوی اینفینیتی کاپا مورد انتخاب اینجانب می باشد ولی با توجه به اینکه تا کنون صدای آن را نشنیده ام و مهمترین فاکتور برای خرید،شنیدن صدای بلندگو است، لطفا نظرتان را درباره این بلندگو و پیشنهادتان را در مورد سایر بلندگوهایی در این سطح بفرمایید. برای من کیفیت بلندگو از نظر شفافیت و وضوح و بیس متناسب در اولویت است. لطفا آمپلی فایری متناسب با این بلندگو به اینجانب معرفی نمایید. با تشکر از شما و ادمین محترم به خاطر این سایت بسیار مفید. لطفا پاسخ اینجانب را در ایمیل خصوصی بفرمایید.