افزودن نظر جدید

دوست عزیز مهدی زر افشان:
  • هماهنگی مشاوره مستلزم ارایه حداقل توضیحاتی برای این امر است! 
  • اینکه اصلا خودرو چیست؟! هدف چیست؟! گام ارتقا کجاست حائز اهمیت می باشد.!
موفق و پیروز باشید