افزودن نظر جدید

بیشتر از 80 سانت رو نمیگیره، اونم یکی در میون. اصلا دقیق و باهوش نیست. نمیشه بهش اعتماد کرد.