افزودن نظر جدید

تو رادیو پخش زیر1میلیون پایونییر اشتباه جز این پخشی خرید البته نظر منه..خبری از تیزی صدا ازار دهنده تو این پخش نیست..بیس فوق العاده پایونییرم که دارین..چی از این بهتر
نقاط قوت : 
  • ی پخش همه چی تموم
نقاط ضعف : 
  • تو رنج قیمتش ضعفی پیدا نمیکنی