افزودن نظر جدید

دوستان صفحه 27 دفترچه انگلیسی را ببینید، خیلی امکانات داره و کامله امکاناتش، خروجیشم 4 ولته، من الپاین 145 دارم، میخوام با این پخش عوض کنم ببینم چطور میشه صدا نظرمو میگم بعدش. سیستم من: Head :Alpine 145E Rear: Alpine Spr 69 Front: Alpine SPR-13c Amp: Kenwood 1004 Sub: infinity 1200s Mono: DLS XM10