افزودن نظر جدید

باند باکیفیتیه تو مشخصاتش نوشته سوپر تیوتر...  اگه اهل بیس قدرتمند هستین به هیچ وجه سراغش نرین.حجم صداشم ی ذره پایینه
نقاط قوت : 
  • صدای دل نشین
نقاط ضعف : 
  • بیس ضعیف
  • حجم صدای کم