افزودن نظر جدید

علی جان سلام به احتمال زیاد مثب منفی باندو براتون برعکس زدن نصابی هم که برای منو نصب کرد مثبت ومنفی رو جا ب جا زده بود اول وقتی جا به جا کرد صدا درست شد موفق باشین