افزودن نظر جدید

در جواب دوست عزیز دانیال سیاحی باید بگم وقتی باند کیفیتی 9603 رو به آمپلی بی کیفیت 4670 وصل میکنی انتظار صدای عالی نباید داشته باشی این آمپلی بیشتر برای راه اندازی ساب مناسبه