افزودن نظر جدید

باند خوبیه تفکیک و کیفیتش  مناسبه ، بیسش معمولی و نرمه اونم بخاطر اینکه تو در وصله و کوچیکه به اندازه خودش خوبه
نقاط قوت : 
  • کیفیت خوب
نقاط ضعف : 
  • بیسش به اندازه خودشه ضعف محسوب نمیشه