افزودن نظر جدید

من از این مدل دو ساله که دارم و ازش راضی هستم نسبت به قیمتش چیز خوبیه