افزودن نظر جدید

من این باند رو تازه گرفتم ، خدایش میگم اگه کیفیت ش افت مگنه بی نظیره ... بیسش فوق‌العاده نرم جذاب عالی ... به نظر من نقطه ضعف نداره ، درسته ۲۱۰ واته اما واقتیخ صداش مدایش من عاشقش شدم .