افزودن نظر جدید

سلام  باندو امروز جایگزین 6976S پایونیر کردم ... در مقایسه با 6976S پایونیر » صدای نرم تر ، بیس قشنگ تر ، تیوتراش سردرد آور نیستن ، تو صدا های بالا فرکانس های میانی رو خراب نمیکنه و بخوبی عمل میکنه و صدای خواننده بخوبی شنیده میشه ! در عوض باند پایونیر پرتاب صدای بهتری داره ...