افزودن نظر جدید

باسلام من این باندروجای باندای فابریک عقب سمندنصب کردم باپخش فابریک اصلا اننظاری که داشتم روبراورده نکردطوری که صدارووقتی از8بالاترمی بردم سردردمی گرفتم ولی بعدازتعویض پخش باسونی 1151کلاورق برگشت الان حجم خوب صدابابیس نرم روتجربه می کنم طوری که می خوام ساعتهاموزیک گوش بدم .فقط مشکلی که هست چون هنوزباندای جلوروعوض نکردم احساس می کنم همه مسولیت پخش بعهده 96-7جی بی ال نمی دونم که آیاتعویض باندای جلوکمکی به پرشدن صداتوی ماشین (اسیج جلو)به من میکنه یانه