افزودن نظر جدید

سلام من امروز این باندوخریدمو دادم برام نصب کردن درمورد صداش فقط میتونم بگم ایکاش میشد فقط عقب بشینم عظمت بیس نرممممممممم صدایه فوق العاده جوریکه باندایه جلورو اف کردم تا اخرین رنج ولو زیاد شدنه صدارو احساس میکنید بدونه کوچکترین درهم ریخته گی