افزودن نظر جدید

اینو حتما با امپ ببندین یا حداقل با هی پخش قوی چون بدون امپ اصلا بیس ان چنانی نداره. من اینو اول با یه پخش 2650 بستم بدون امپ اصلا راضی نبودم فقط صدای شفاف و با کیفیتی داشتم . بازش کردم دادم داداشم بست با یه پخش مارشال تصویری. تو ماشین زلزله شد!