افزودن نظر جدید

سلام آقا آیدین..اینکه فرمودین صداش از ۶۹۷۵ بهتر بود.شامل بیسم میشه‌‌یعنی با آمپلی فایر بیسش قوی هست در حد ۶۹۷۵ .چون من بدون آمپ با ظبط فابریک روی sd بستم به نظرم بیسش قوی نیست ی خورده پفه؟؟!!