افزودن نظر جدید

من این پخش رو قبل از عید گرفتم با کلی تحقیق در مورد پخش باید بگم تو این رنج قیمت بهترین میباشد صدای فوق العاده عالی و تنظیمات کامل است