افزودن نظر جدید

به نظر من که خیلی بی کیفیت درست شده.خیلی بهتر از این میشده درش آورد.... طراحش خییلی هم بی سلیقه بوده.الان پخش که نصبه بیشتر از 1 سانتش بیرونه!