بلندگوها

پیشنهاد سیستم صوتی ماشین

یکی از درخواستهایی که اغلب مطرح می شود، پیشنهاد یک سیستم صوتی برای ماشین می باشد و اینکه چطور با توجه به بودجه ای که دارم بهترین سیستم صوتی ممکن را خرید کنم.

بهرام شاپ برای این مسئله چند راه حل به شما عزیزان ارائه می دهد.

 

راه اول: