ویدئو تست باند بیضی 6977 پایونیر

Faraz 1400/08/25
بلندگوهای ميانرده و اقتصادي بازار بلندگو 6977 پایونیر

یکی از بلندگوهای ميانرده و اقتصادي بازار بلندگو 6977 پایونیر می باشد. بلندگو 6977S جایگزین مدل 6976S و 6975S شرکت پایونیر می باشد، بلندگوی 6977S یکی از بهترین گزینه های شرکت پایونیر برای استفاده در سیستمها ساده و بدون آمپلی فایر می باشد، 

برای شنیدن ویدئو صدا بهتر است از هدفون استفاده کنید. در نظر داشته باشید با توجه به کیفیت ضبط دوربین با گوشی امکان شنیدن صدای حقیقی کامپونت وجود ندارد و تنها تا حدودی می توان با پخش فرکانسهای مختلف در این بلندگو آشنا شد.

 

برای مشاهده صفحه این محصول :   6977 پایونیر
ثبت نظر