افزودن نظر جدید

من تقریبا یکساله از این باند استفاده کردم صداش خیلی نرم و خوبه افت کیفیتی هم من حس نکردم. می خوام برای دربهای جلو هم کامپوونت E62 رو بگیرم ممنون میشم آمپلی فایر خوب برای این باند همراه کامپوننت معرفی کنید. 
2 + 0 =
این سوال کوچک برای این است که مشخص شود شما یک ربات نیستید. برای مثال حاصل جمع 2 و 5 برابر با 7 می شود. دقت کنید که پاسخ خود را به لاتین وارد کنید. به طور مثال جای ۷ فارسی از 7 لاتین استفاده نمایید.