افزودن نظر جدید

درود حسین 111:خیر, باندهای شما نیز اصل میباشد. قبل از تولید باندهای 718 در کشور ویتنام, این باندها در کشور اندونزی تولید میشد که پشت آنها برچسب و هلوگرامی ابی رنگ داشت.  موفق و پیروز باشید
3 + 0 =
این سوال کوچک برای این است که مشخص شود شما یک ربات نیستید. برای مثال حاصل جمع 2 و 5 برابر با 7 می شود. دقت کنید که پاسخ خود را به لاتین وارد کنید. به طور مثال جای ۷ فارسی از 7 لاتین استفاده نمایید.