افزودن نظر جدید

درود حسین 111:خیر, باندهای شما نیز اصل میباشد. قبل از تولید باندهای 718 در کشور ویتنام, این باندها در کشور اندونزی تولید میشد که پشت آنها برچسب و هلوگرامی ابی رنگ داشت.  موفق و پیروز باشید