افزودن نظر جدید

سلام ادمین جان برند بوستر "Booster" را بیان نکردید اگر می شه   اطلاعات بوستر هم بگذارید ممنون.
1 + 4 =
این سوال کوچک برای این است که مشخص شود شما یک ربات نیستید. برای مثال حاصل جمع 2 و 5 برابر با 7 می شود. دقت کنید که پاسخ خود را به لاتین وارد کنید. به طور مثال جای ۷ فارسی از 7 لاتین استفاده نمایید.