افزودن نظر جدید

خواهشا موجود کنید ، به خازن های متفرقه و همچنین فروشندگان فرصت طلب نمیشه اعتماد کرد
نقاط قوت : 
  • همه چی
نقاط ضعف : 
  • قیمت