افزودن نظر جدید

باسلام...من خیلی باند خرید و فروش کردم، بهترین باندم 6975 پایونیر بود ولی بعد از مدتی این باند رو خریداری کردم و جفتشونو در مقابل هم تست گرفتم ، تو تست صدای کم 6975 خشن تر عمل کرد تو اوج صدا در یک سطح بودن ، تو تست بیس این باند بیس خشک تری رو بهم میداد ولی 6975 نرمی بیس قشنگ تر بود .... در کل بگم من این باند رو بعد از 6975 پایونیر قبول دارم ........ی چیز دیگه ایی هست کلا سیستم صوتی وایب تو شرایت خیلی سخت کم میاره ...اینم نظره منه