افزودن نظر جدید

عالیه
نقاط قوت : 
  • بیس فوق العاده
نقاط ضعف : 
  • نداره