افزودن نظر جدید

بیس خیلی نرمی داره واصلا بیسش آزار دهنده نیست.بیس و ویبرش عالیه.کوبش خوبی داره ولی ویبرش بیشتر از کوبش.بیسش تو ولوم بالا اصلا کم نمیاره و اصلا صدای بیس گم نمیشه