افزودن نظر جدید

دوست عزیز ارش: متاسفانه این رنج قیمت برای ساپورت ساب با آمپ مونو چندان متناسب نخواهد بود اما در عین حال بریج گرفتن از آمپ hcp2 هرتز و یا در رنج قدرتی تر اما با کیفیت کمتر آمپ 301 ام بی انتخاب قابل قبولی برای راه اندازی ساب 121 خواهند بود. هر چند که بدون شک بهترین گزینه برای ساپورت کامل ساب آمپ 8106 کنوود خواهد بود اما خب در رنج قیمتی پایین تر آمپ های نام برده نیز میتوانند متناسب تلقی گردند.     موفق و پیروز باشید