افزودن نظر جدید

سلام. چه امپی که به ساب اسیب نزنه تو رنج 200 پیشنهاد میکنین؟