افزودن نظر جدید

دوست عزیز مهدی جان

بهترین سیستم ممکن برای پراید شما با کامپوننت عبارت است از:

کامپوننت 1800 کنوود برای عقب، کامپوننت E42ژ هلیکس برای جلو. ساب 1260 اینفینیتی و یا HQR3000 برای عقب. آمپلی 947 برای دو جفت کامپوننت  8106 برای ساب. اگر می خواهید هزینه را پایین بیاورید، 947 را برای 1800 و 3000 کنوود بگیرید و E42C را به E4X تبدیل کنید و کلا آمپلی 8106 را از سیستم خود حذف کنید.

موفق باشید